La Junta directiva de l’Associació de Veïns de Patraix, reconeguda entitat cultural que té per objectiu defensar les infraestructures culturals, socials i de serveis per al barri a través del foment de la participacinó, va decidir atorgar el seu Premi Anual Aniversari 2018 a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per la celebració del 50é aniversari de la institució.